Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Добре дошли в ОУ Елин Пелин - гр.Бургас


На 15 септември 1988 г. бе отворена страница първа от историята на едно ново просветно огнище в ж.к. “Меден рудник” гр. Бургасосновно училище “Елин Пелин”. В самото начало то нямаше свое име и в документите се водеше ОУ № 6 в кметство “Възраждане”.
    Сградата, предназначена за учебното заведение бе още в процес на строеж и затова първият училищен звънец събра учениците му в двора на СОУ “Константин Петканов”. Училищния праг прекрачиха 795 ученици от ІV, V, , VІІ и VІІІ клас, събрани в 24 паралелки. Директор на училищетоКольо Бодуров, зам.директор – Стоян Спасов.
    Прохождането на училището, на неговия ученически и учителски колектив бе съпроводено с изключително големи трудности. В продължение на целия първи учебен срок, ние трябваше да учим в сградата на съседното училище едва ли не трета смяна – след 15,30 ч.
 През първата учебна година за обучението и възпитанието се грижеха 30 учители. 
 

Постижения

 

Прием на ученици


Последно публикувани документи

Последни новини

Първа организационна среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

ДО

РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

          На 02.08.2017 г. от 18.00 часа ще се проведе първата организационна  среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

          Разпределението по паралелки е обявено на информационно табло на І етаж.

 

 

С уважение:

МАРИЙКА ДИМИТРОВА