Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Графици

График за провеждане на учебните занятия за учебната 2017/2018

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - І СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за І срок на учебната 2017/2018 година

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ НА 5-7 КЛАС - ІІ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

График класни и контролни на 1-4 клас - ІІ срок за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за консултации на учителите с ученици - ІІ срок за учебната 2016/ 2017 година

График класни и контролни - І срок за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за консултации на учителите с ученици - І срок за учебната 2016/ 2017 година

График за провеждане на консултации с родителите - І срок за учебната 2016/2017 година

Страници