Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Графици

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение 2017/2018 учебна година - ДЕКЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

График за провеждане на учебните занятия за учебната 2017/2018

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - І СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за І срок на учебната 2017/2018 година

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ НА 5-7 КЛАС - ІІ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

График класни и контролни на 1-4 клас - ІІ срок за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за консултации на учителите с ученици - ІІ срок за учебната 2016/ 2017 година

График класни и контролни - І срок за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за консултации на учителите с ученици - І срок за учебната 2016/ 2017 година

Страници