Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

За родители

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОКЛИП „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ”- 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Първите организационни родителски срещи за учебната 2017/2018г ще се проведат както следва:

5 клас на 07.09.2017 от 18,00ч

1, 2, 3, 4, 6 и 7 клас на 11.09.2017 от 18,00ч

Първа организационна среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

ДО

РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

          На 02.08.2017 г. от 18.00 часа ще се проведе първата организационна  среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

          Разпределението по паралелки е обявено на информационно табло на І етаж.

 

 

С уважение:

МАРИЙКА ДИМИТРОВА

Информация за кандидатстване след 7 клас !!!НОВИ КОДОВЕ ОТ 15.06.2017Г!!!

БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ В ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА "ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!" И "ВСЕЗНАЙКО"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Уважаеми участници в състезанията

„Обичам те, българска реч!” и „ Всезнайко”,

1.    Награждаването на победителите в състезанието „Всезнайко” ще се състои на 10 май 2017 година/ сряда/ в Актовата зала на  ОУ „Елин Пелин” от 17, 30 часа.

2.    Награждаването на победителите в състезанието „Обичам те, българска реч!” от начален етап ще се състои на 11 май 2017 година от 17,30 часа в Актовата зала на училището.

СЪСТЕЗАНИЕ "ВСЕЗНАЙКО" - 2017Г - КЛАСИРАНЕ

СЪСТЕЗАНИЕ "ВСЕЗНАЙКО" - 2017Г - РЕЗУЛТАТИ

Страници