Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

За родители

Съобщение за откриване на учебната 2016/2017 година

А наесен, ах наесен ще се върнем дружно в клас,

ще започнем пак с песен първият учебен час!"

 

Уважаеми ученици,

Съобщение за родителите и учениците на бившия 5 "Г" клас през учебната 2015/2016г.

Във връзка с разформироването на класа, разпределението на учениците по паралелки в 6 клас за учебната 2016/2017г. е изнесено на информационното табло до учителската стая.

Родителска среща

Родителска среща на класовете:

от 2 до 4 клас - ще се проведе на 08.09.2016г. от 18,00 часа.

от 5 до 7 клас - ще се проведе на 12.09.2016г. от 18,00 часа.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПЪРВАТА ОРГАНИЗАЦИОННА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО КЛАСОВЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.08.2016 Г ОТ 18.00 Ч

Съобщение до членовете на родителските тройки

Събранието на членовете на родителските тройки ще се проведе на 11.08.2016г. от 18,00 часа в учителската стая.

Съобщение за родителите на учениците в първи клас

Уважаеми родители, списъците на паралелките за първи клас ще бъдат изнесени в училище на информационно табло пред учителската стая на 09.08.2016г.

Кодове на училища след 7 клас

Прием след 7 клас - 2016г.

Заповед относно реконструкцията на училищния двор

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници

Ръководството на ОУ "Елин Пелин" - град Бургас организира за бъдещите първокласници информационен ден за представяне на училището и приема в първи клас за учебната 2016/2017 година на 18 април от 18 часа в актовата зала на училището.

Страници