Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Новини

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение 2016/2017 учебна година

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ИВАН САЛАБАШЕВ"

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

УТВЪРДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

"Ние обичаме и пазим земята"

Поставяне на силанти на първите постоянни кътни зъби

Неучебни дни

Съобщение за откриване на учебната 2016/2017 година

Съобщение за родителите и учениците на бившия 5 "Г" клас през учебната 2015/2016г.

Родителска среща

Страници