Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Новини

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

ОУ "Елин Пелин" - Бургас е създало организация по записване за участие в състезанието "Св. Н. Чудотворец"

УТВЪРДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

Срокът за подаване на заявленията за записване в групите по проект "Твоят час" е 17.10.2016г.

"Ние обичаме и пазим земята"

Участие в ателиета на екологична тематика "Ние обичаме и пазим земята" - част от Общинското мероприятие "Дни на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници" с участие на европейски партньори от Норкс енержи - Норвегия

Поставяне на силанти на първите постоянни кътни зъби

Неучебни дни

СЪОБЩЕНИЕ

с РЕШЕНИЕ № 935 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. за разместване на почивни дни през 2016 г. На МС

Съобщение за откриване на учебната 2016/2017 година

А наесен, ах наесен ще се върнем дружно в клас,

ще започнем пак с песен първият учебен час!"

 

Уважаеми ученици,

Съобщение за родителите и учениците на бившия 5 "Г" клас през учебната 2015/2016г.

Във връзка с разформироването на класа, разпределението на учениците по паралелки в 6 клас за учебната 2016/2017г. е изнесено на информационното табло до учителската стая.

Родителска среща

Родителска среща на класовете:

от 2 до 4 клас - ще се проведе на 08.09.2016г. от 18,00 часа.

от 5 до 7 клас - ще се проведе на 12.09.2016г. от 18,00 часа.

Среща на училищното настоятелство

Срещата на училищното настоятелство ще се проведе на 07.09.2016г. от 18,00 часа в ОУ "Елин Пелин" - Бургас.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПЪРВАТА ОРГАНИЗАЦИОННА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО КЛАСОВЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.08.2016 Г ОТ 18.00 Ч

Страници