Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Отличници

Наградени ученици

На заседание на Педагогическия съвет на 18.02.2016 год. бе взето решение да се наградят с грамоти за изключителни постижения и творчески изяви в различни културно-образователни области следните ученици:

ПЪРВИ НА ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИСТОРИЯ!

Училищен отбор:Панайот Панайотов от V „А“, Нана Георгиева V“А“, Лилия Петкова V“Ж“, Габриела Пашова V“Ж“, Мирела Трайкова V“Е“ и Анна-Мария Димитрова V“Е“ клас.

"Математика без граници" 2015г. - медалисти

За поредна година учениците от ОУ "Елин Пелин",  участваха в есенния кръг на международния турнир "Математика без граници" и спечелиха : 10 златни, 14 сребърни и 16 бронзови медала.