Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Планове

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА ПЕРИОДА 2013-2016г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"

ПЛАН ЗА ГОТОВНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗА ПРИЕМ НА БЕДСТВАЩИ И ПОСТРАДАЛИ ХОРА ПРИ ПРИРОДНИ ЯВЛЕНИЯ И ЗИМНИ УСЛОВИЯ

АВАРИЕН ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ НА ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - 2017/2018

Управление на качеството на образование в ОУ "Елин Пелин"

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - БУРГАС

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ - 2016-2018

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ - 2016/2017

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН ”- БУРГАС - В СИЛА ОТ 15.09.2017Г

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Страници