Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Прием на ученици

Първа организационна среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

ДО

РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

          На 02.08.2017 г. от 18.00 часа ще се проведе първата организационна  среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

          Разпределението по паралелки е обявено на информационно табло на І етаж.

 

 

С уважение:

МАРИЙКА ДИМИТРОВА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС

ПИСМО ОТ ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС - КРИТЕРИЙ МЕСТОРАБОТА НА РОДИТЕЛ

Заповед за определяне на комисия за регистриране на заявления в електронната система за прием на ученици в първи клас 2017/2018

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници 2017/2018г

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – ГРАД БУРГАС ОРГАНИЗИРА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО И ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА НА

03МАЙ ОТ 17.30 ЧАСА В АКТОВАТА ЗАЛА НА УЧИЛИЩЕТО.

Заповед за ред и график на дейностите за прием на ученици в І клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПЪРВАТА ОРГАНИЗАЦИОННА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО КЛАСОВЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.08.2016 Г ОТ 18.00 Ч

Съобщение за родителите на учениците в първи клас

Уважаеми родители, списъците на паралелките за първи клас ще бъдат изнесени в училище на информационно табло пред учителската стая на 09.08.2016г.

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

От 26.05.16 г. до 09.06.16 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. е записването на приетите първокласници на първо класиране в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас.

При записване е необходимо да носите следните документи:

1. Заявление за записване (по образец)...........................

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници

Ръководството на ОУ "Елин Пелин" - град Бургас организира за бъдещите първокласници информационен ден за представяне на училището и приема в първи клас за учебната 2016/2017 година на 18 април от 18 часа в актовата зала на училището.

Страници