Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Проекти

Ученици на „Седянка” в ОУ „Елин Пелин” - Бургас

Народната памет разказва

Пресъздаване на обичая „Седянка” от учениците от училище „Елин Пелин” Бургас

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА "ТВОЯТ ЧАС" 2016/2017Г

УТВЪРДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

Срокът за подаване на заявленията за записване в групите по проект "Твоят час" е 17.10.2016г.