Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Профил на купувача

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала ІІ и VІ клас за учебната 2017/2018 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала І и V клас за учебната 2017/2018 г."

Обществена поръчка "Приготвяне и доставяне на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас за 2016 г."

Дата на публикуване - 15.03.2016 г.

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 г."

Дата на публикуване - 21.03.2015 г.

Обществена поръчка "Приготвяне и доставяне на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас за 2015 г."

Дата на публикуване - 21.03.2015 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Дата на публикуване - 26.01.2015 г.

Обществена поръчка за доставка на учебници 2014 - 2015 г.

Дата на публикуване - 28.03.2014 г.