Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Първа организационна среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

ДО

РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

          На 02.08.2017 г. от 18.00 часа ще се проведе първата организационна  среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

          Разпределението по паралелки е обявено на информационно табло на І етаж.

 

 

С уважение:

МАРИЙКА ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР