Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Училищен стол

ОБЕДНО МЕНЮ ОТ 19.02.2018 ДО 23.02.2018

МЕНЮ – ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 19.02.2018 до 23.02.2018г

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол № 10 и № 11 на ученическото хранене

ОБЕДНО МЕНЮ ОТ 03.01.2018 ДО 12.01.2018

МЕНЮ – ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 03.01.2018 до 12.01.2018г

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол № 7 на ученическото хранене

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол на ученическото хранене

Меню подкрепителна закуска - 27.11.2017-1.12.2017

Извършена проверка от Комисия за контрол на ученическото хранене