Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

АВАРИЕН ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ НА ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - 2017/2018