Администрация

Николинка Кондова

Технически секретар

 

Антон Грудов

Ръководител, информационно обслужване

 

Мария Колева

Завеждащ административна служба

 

Милица Димитрова

Старши счетоводител

 

Диляна Константинова

Старши счетоводител

 

Таня Кошничарова

Домакин