Администрация

Николинка Кондова

Технически секретар

 

Антон Грудов

Ръководител, информационно обслужване

 

Стефка Толева

Главен счетоводител

 

Иваничка Костадинова

Оперативен счетоводител и ЗАС

 

Весела Димитрова

ЗАС

 

Таня Кошничарова

Домакин