Администрация

Николинка Кондова

Технически секретар

 

Антон Грудов

Ръководител, информационно обслужване

 

Магдалена Илиева

Завеждащ, административна служба

 

Диана Колева

Главен счетоводител

 

Диляна Константинова

Счетоводител

 

Пенка Гайдарова

Домакин