Анна Кононова с трето място на НС „Ключът на музиката“

Анна Кононова от 4.е клас се класира на трето място на националния кръг на НС „Ключът на музиката“.

12 четвъртокласници от ОУ „Елин Пелин“ участваха в надпреварата в Пловдив. Там те премериха сили със съученици от цялата страна в националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“. За участието си в състезанието децата бяха подготвени от г-жа Ваня Вълчева, г-жа Кремена Дидова и г-жа Маргарита Taбакова .

По регламент Националното състезание „Ключът на музиката“ се провежда с ученици от IV, V, VI, VII и Х клас, като им дава възможност да демонстрират знания и умения, придобити в началния етап на основната образователна степен, трите класа на прогимназиалния етап, както и в последния клас на първи гимназиален етап. „Ключът на музиката“ съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната и общообразователната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда. Решаването на задачи предполага свободно боравене с основни знания за музиката в рамките на учебните програми по музика. Критериите за оценяваните компетентности на учениците са разработени съгласно държавните образователни стандарти за учебното съдържание по музика. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности.