Базар на професиите в ОУ „Елин Пелин“-Бургас

Поредното издание „Базар на професиите“ се проведе в ОУ „Елин Пелин“-Бургас.  По време на информационния форум  учениците имаха възможност да се запознаят с перспективите за продължаване на образованието си. Събитието се организира от Община Бургас и кариерните консултанти към Център за подкрепа на личностното развитие, Бургас, със съдействието на Регионално управление по образованието – Бургас. Специални гости на откриването на „Базар на професиите“ бяха г-жа Христина Димитрова–  старши експерт „Професионално образование и обучение“ към РУО-Бургас, г-жа Димитринка Стоянова – старши експерт „Математика“ към РУО-Бургас, г-жа Пепа Ангелова – директор на ЦПРЛ-Бургас.

Базарът на професиите спомага за професионалното ориентиране, което отговаря на заложбите и интересите на всеки отделен млад човек. Педагози, ученици и родители обсъдиха възможностите за обучение и професионална реализация, която предлагат профилираните, професионалните гимназии и средните училища в Бургас. Форматът на информационния форум дава възможност на учениците и родителите да имат пряк контакт с представители на училищата.

Във форума  участваха – НЕГ „Гьоте“, ПГЧЕ „Васил Левски“, АЕГ „Гео Милев“, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, Търговската гимназия, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника, ПГЕЕ „Константин Фотинов“, ПГСАГ „Кольо Фичето“, Професионалната гимназия по транспорт, ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“, ПГМКР „Св. Никола“, ПГСИ „Пеньо Пенев“, Професионалната техническа гимназия, СУ „Йордан Йовков“, СУ „Петко Росен“, СУ „Константин Петканов“, СУ „Епископ Константин Преславски“, СУ „Иван Вазов“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Добри Чинтулов“ и Кариерно ориентиране и консултиране към ЦПЛР-Бургас.

Целта на инициативата е да подпомогне учениците от 6-ти и 7-ми клас при избора на учебно заведение, в което да продължат своето образование. Предвижда се следващото издание на форума да се проведе на 16.03.2024 г. в спортна зала „ Бойчо Брънзов“ – Бургас.

 

2