Библиотеката – съкровищница на знанието

Библиотеката – съкровищница на знанието

103-ма  ученици от ОУ „Елин Пелин“ получиха подарък едногодишен абонамент към читалище „Св. Св. Кирил и Методий“- Бургас, осигурен по спечелен проект на ОУ „Елин Пелин“ по НП „Съвременна образователна среда“,   модул  „ Библиотеките като образователна среда“- средства за читателски карти.  На 04.11.2020 г. гости от читалище „ Св.Св. Кирил и Методий“ проведоха презентации и дискусии за книгата – минало, настояще и бъдеще; книгите-   приятели ,безстрастни, но верни ;  българският фолклор и фолклорни традиции в 3.  и 5. клас. Учениците с интерес научиха  за професията на библиотекаря и неговите дейности.  Кът за четене  ще бъде разположен в източния корпус  на 4. етаж в ОУ „Елин Пелин“ във фойето над училищната библиотека. Там ще бъдат обособени  места за учене, зони за четене, зони за витрини и изложби. В къта за четене учениците могат да подготвят домашни и уроци; работа по проект или задача за разрешаване на проблем; търсене и използване на информация; разработка на доклади, реферати и материали за презентиране пред учителя и съучениците.