Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Важни събития в живота на ОУ "Елин Пелин" - Бургас през м. март и април 2017 г.