Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Важно за родителите на първокласниците

Уважаеми родители, на основание Заповед № РД-09-2242/09.09.2019 г. на Министъра на образованието и науката за завишен брой на учениците за прием в І клас за училищата  на територията на община Бургас през учебната 2019/2020 година, ОУ „Елин Пелин“ – град Бургас обявява 5 свободни места за прием в І клас.

Основен критерии за класиране е време на подадени заявления от родителите/ настойниците на ученика. 

 Срок за подаване на Заявленията: 13.09. 2019 г. до 17.00 часа.