Важно съобщение!

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със заповед  № РД-01-220/08.04.2021 г на Министъра на здравеопазването относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. Ви уведомяваме за следното:

От 12 април 2021 г. /понеделник/ се възобновява присъственият учебен процес за:

  • учениците от 1. до 4. клас;
  • учениците от 5. до 12. клас, при спазване на следния график:
от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас
от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас

 

Извън посочените периоди учениците от 5. – 7. клас продължават да провеждат обучение в електронна среда от разстояние в MS Teams.