Важно съобщение!

Уважаеми родители,

 

Във връзка с въпроси относно прием за 1 клас можете да се обръщате към г-жа Марияна Златева – ЗДУД, отговаряща за начален етап на тел. 0883560110 от 14,00 ч. до 16,00 ч. или на е-mail: mim.zlateva@gmail.com.

За други въпроси – тел.: 056/852426