ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед № РД09-2354/11.02.2022 г. на акад. Николай Денков –министър на образованието и науката, Ви информираме, че:

  1. За периода от 14.02.2022 г. до 20.02.2022 г. учениците от VII – ти клас ще провеждат обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Продължителност на учебните часове – 30 минути, съгласно утвърденото седмично разписание за втория учебен срок на учебната 2021/2022 година.
  2. Учениците от I–ви до IV-ти клас, V-ти клас и VI-ти клас ще се обучават присъствено при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.
  3. За обезпечаване на присъствения учебен процес е създадена организация за провеждане на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.