Важно съобщение!

Уважаеми родители, настойници и ученици,

 

Информираме Ви, че в ОУ „Елин Пелин“ са изпълнени всички предписания от РЗИ Бургас за обучение след уставен случай на COVID -19 с ученик или учител, като според конкретния случай РЗИ дава предписание за карантинираните лица – ученици, цял клас или учители и начина на обучение – присъствено или в обучение в електронна среда от разстояние. Веднага се дезинфекцират всички помещения от оторизирана фирма за дезинфекция с необходимата концентрация дезинфектант. Незабавно се докладва на Регионална здравна инспекция – Бургас. Отговорното лице за отразяване на информацията в сайта  karantina.mon.bg  го направи същия ден. Изолират се и се карантинират всички ученици от класа и провеждат обучение в електронна среда в MS Teams. Според съответните указания  на РЗИ за случая  5 клас е установено, че учителите могат да присъстват и преподават в клас.

Информираме ВИ, че е желателно при случаи на оплаквания, сигнали, жалби, възникнали проблеми, трудности от какъвто и да е характер, да се спазва йерархията-   класен  ръководител, ръководството на ОУ „Елин Пелин“, директор, за да се вземат адекватни мерки и решения на проблемите и възникналите ситуации.

Ако не се намери решение на ситуацията, проблема, оплакването, жалбата Вие, като родители и законни представители на учениците, имате право да информирате всички отговорни по-нагоре  институции.

Разчитаме на Вашето съдействие, за да бъдем отговорни към здравето, възпитанието и образованието на нашите ученици.

На следните телефони и електронна поща подавайте Вашите  сигнали, оплаквания и жалби.

 

e-mail: elinpelin@abv.bg; elinpelin@elinpelin-burgas.com;

Пепа Запрянова – Директор на ОУ „Елин Пелин“: 0898468677

Мариана Георгиева – ЗДУД: 0889447490

Румяна Цветкова – ЗДУД: 0888580806

Марияна Златева – ЗДУД: 0883560110

Марианка Райкова – ЗДУД: 0887393760