ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми ученици и родители,

 

Във връзка със Заповед № РД -01-422/ 27.11.2020 г. на Директора на ОУ „Елин Пелин“ относно завовед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1. до 7. клас, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и/или до издаване на нова заповед,

Всички ученици от ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдена от МОН платформа: Microsoft Teams.

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание и по допълнително утвърден график за времетраенето на часовете, който ще получите от класните ръководители. Стриктно ще се отразява присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете.

Учениците, които имат нужда от обща или допълнителна подкрепа ще получат съдействие от педагогическия съветник и ресурсен учител.

При нужда се обръщайте към класния ръководител, който ще Ви свърже със съответните специалисти.

 

От ръководството