Важно съобщение!

Уважаеми ученици и родители,

От 4.01.2020 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас  във връзка със заповед РД-01-718/ 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването за продължаване на временните противоепидемични мерки на територията на Република България до 31.01.2021 г. Занятията на групите в целодневна организация на учебния ден ще се осъществяват присъствено за учениците от I-IV клас.

Учениците от V до VII клас в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние до издаване на нова заповед, чрез утвърдената от МОН платформа: Microsoft Teams.

Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички.

ПЕПА ЗАПРЯНОВА

Директор ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас