Важно съобщение!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

Уведомяваме Ви,

Съгласно Заповед РД -01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъственото обучение за учениците от V – ХII клас ще се проведе при спазването на следния график:

от 04. 03. 2021 г. – 17. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от VI, IX и XII клас

Извън посочените периоди учениците от V – VII клас продължават да провеждат обучение в електронна среда от разстояние в MS Teams.