Важно съобщение

 

За периода от 03.02.2020 г. до 04.02.2020 г. включително, продължават въведените противоепидемични мерки на територията на област Бургас, съгласно

Заповед № 255/31.01.2020 г. на кмета на община Бургас, и Заповед РД-01-1003/31.01.2020 г. на директора на училище „Елин Пелин“ – Бургас.

Учебните занятия ще продължат на 6.02.2020 г. при следния график на учебните занятия:

Първа смяна – 1 – 4 клас, 6 и 7 клас

Втора смяна – 5 клас

Заповед кмет на община Бургас Заповед директор на ОУ Елин Пелин