Видеоклип представя дейностите на клуб „Културно наследство“ по Занимания по интереси

 

Видеоклип представя дейностите на учениците oт клуб „Културно наследство“ по Занимания по интереси през учебната 2023-2024 година. По време на часовете по проекта първокласниците от клуб „Културно наследство“ с ръководител – г-жа Грета Коцева, се запознаха с теми като: „Какво наричаме културно наследство?“, „Видове културно наследство“, „Как да опазим нашето културно наследство?“. Те илюстрираха български народни легенди. Опитаха се да пресъздадат някои от най-известните експонати част от тракийски съкровища открити по нашите земи като: „Вълчитрънското златно съкровище“, „Панагюрското златно съкровище“. Докоснаха се до автентични български народни песни и обичаи. Потърсиха информация и разказаха за български празници и обичаи като: Коледуване, Сурвакане, Кукеровден. По повод обичая Сурва първокласниците, освен че разказаха за празника, работиха в екип и  изработиха свои кукерски маски. Учениците с интерес очакват всеки следващ час по проекта и с желание се включват в изпълнението на задачите към него. Запознаха се чрез  интерактивни приложения как изглеждат паметници на културата като джамия, манастир, църква, синагога, крепост и разликата между тях. Учениците разказаха за обичая „Мартеници“ като сами изработиха такива за своите близки. Чрез видео обиколка те разгледаха различни съкровища в Националния исторически музей.  Създадоха рисунки, посветени на пещерата „Магура“, нарисуваха и различни видове прилепи, които живеят там като Дългопръст нощник, Южен подковонос и др. Запознаха се с български народни обичаи, част от нематериалното културно наследство на България като: „Лазаровден“, „Цветница“, „Нестинарство“.  Докоснаха се до магията на автентични български народни танци. По време на дейностите в клуб „Културно наследство“ първокласниците,  работиха в екип, обменяха идеи и опит в осъществяването на поставените задачи, с които се запознаха с културното наследство на нашия народ.