Вътрешна квалификация на тема „ОНЛАЙН ПРЕПОДАВАНЕ в подкрепа на учителите, изправени пред новите граници на дигиталната трансформация“

Вътрешно-квалификационно обучение на тема „ОНЛАЙН ПРЕПОДАВАНЕ“ в подкрепа на учителите да се изправят пред новите граници на дигиталната трансформация се проведе в ОУ „Елин Пелин“-Бургас. Учителите Йорданка Стефанова, Ивелина Йорданова, Маргарита Йоргова и Дияна Недялкова, участвали в мобилност по темата в гр. Соверато- Италия, по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“ на стойност 26 160 евро, представиха различни приложения за дигитално обучение. Пред своите колеги те разказаха за емоциите и преживяванията по време на гостуването в италианското училище. Дадоха интересни предложения за въвеждане на виртуално общуване, обучение и оценяване в класната стая. Предложиха модели на разнообразни уроци с електронни ресурси, с които да заинтригуват учениците. Преподавателите допълниха, че са участвали в екипни проекти, в които са имали възможност да приложат новите за тях ресурси. Те показаха пред своите колеги как работят приложенията и демонстрираха,  че са интересни за употреба не само в ОРЕС, но и в присъствена форма на обучение като задание за домашна работа, екипна работа, STEAM преподаване.