Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение през 2017/2018 - Юнска сесия