Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ГРАФИК за провеждане на часа за спортни дейности за ІІ учебен срок за 2017/2018 година