Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ГРАФИК за провеждане на часа за спортни дейности за І учебен срок за 2018/2019 година