Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Графици

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение през 2017/2018 - Юнска сесия

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - ІІ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за ІІ срок на учебната 2017/2018 година

ГРАФИК за провеждане на часа за спортни дейности за ІІ учебен срок за 2017/2018 година

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение 2017/2018 учебна година - ДЕКЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

График за провеждане на учебните занятия за учебната 2017/2018

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - І СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за І срок на учебната 2017/2018 година

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ НА 5-7 КЛАС - ІІ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Страници