Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Графици

ГРАФИК за провеждане на часа за спортни дейности за ІІ учебен срок за 2018/2019 година

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - ІІ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК за консултиране на родители през учебната 2018/2019 година- II срок

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - І СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

График олимпиади и състезания

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП И ЗА ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ФУЧ/ - 2018/2019Г

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за І срок на учебната 2018/2019 година

ГРАФИК за провеждане на часа за спортни дейности за І учебен срок за 2018/2019 година

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2018/2019

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение през 2017/2018 - Юнска сесия

Страници