Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Графици

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2018/2019

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение през 2017/2018 - Юнска сесия

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - ІІ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за ІІ срок на учебната 2017/2018 година

ГРАФИК за провеждане на часа за спортни дейности за ІІ учебен срок за 2017/2018 година

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение 2017/2018 учебна година - ДЕКЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

График за провеждане на учебните занятия за учебната 2017/2018

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - І СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за І срок на учебната 2017/2018 година

График на класния ръководител за консултиране на ученици и родители за учебната 2016/2017 година

Страници