Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Графици

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ НА 5-7 КЛАС - ІІ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

График класни и контролни на 1-4 клас - ІІ срок за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за консултации на учителите с ученици - ІІ срок за учебната 2016/ 2017 година

График класни и контролни - І срок за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК за консултации на учителите с ученици - І срок за учебната 2016/ 2017 година

График за провеждане на консултации с родителите - І срок за учебната 2016/2017 година

Пролетна ваканция -2016г.

График за консултации с учители 2015/2016г

График класни и контролни

График за провеждане на писмени изпитвания начален курс

Страници