Делото на светите братя Кирил и Методий

Културното наследство и 24 май обсъдиха в час по Занимания по интереси учениците от 4. А клас и г-жа Грета Коцева. Дейностите бяха посветени на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Учениците с плам изпълниха химна на българската просвета “Върви, народе възродени”, в ребус от букви отквиваха думи, свързани с празника, на работни листи изведоха най-важната информация за български книжовници и просветители като светите братя Кирил и Методий, Васил Априлов, Христо Ботев и д-р Петър Берон. Всеки от учениците написа на свитък какво би променил в образователната система и как ролята на учителя в живота на детето не би могла да се замени в бъдеще от компютър или изкуствен интелект.

Урокът е част от дейностите по проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094128 „Заедно учим, творим и мечтаем“, в който учениците се запознават с културното наследство на България и света. Темата е част от мобилностите по проекта по Еразъм +, ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“.

През м.март 2023г. 12 учители от ОУ „Елин Пелин“ участваха в мобилности в град Анталия, Турция. Те имаха възможност да се запознаят с нови и интерактивни методи на преподаване и обучение, свързани с културното наследство, приобщаващото образование и тормоза в училище.