Ден на ученическото самоуправление в ОУ „Елин Пелин“

Учениците от ОУ „Елин Пелин“-Бургас  взеха активно участие в  Деня на ученическото самоуправление. Те показаха своята ангажираност и активно участие в инициативата. Елинпелиновците демонстрираха отговорност и компетентности да бъдат част от управлението на своето училище.

Програмата за Деня на ученическото самоуправление започна със заседание, на което учениците избраха своите представители в ученическия съвет. Проведе се работна среща, на която бяха обсъдени идеи и предложения за подобряване на училищната обстановка.

Учениците се включиха в работните групи за изпълнение на различни задачи, проекти и дейности в учебния процес. Те бяха учители, администратори и активни помощници в класната стая.

В дискусионни сесии и работни групи бяха обсъдени въпроси, свързани с развитие на младежката инициатива, подобряване на комуникацията между учениците, родителите, учителите и училищното ръководство.