Ден на ученическото самоуправление в ОУ „Елин Пелин“

Рецитал под наслов „И ний сме дали нещо на света“ и Ден на ученическото самоуправление  с учениците от 5. до 7. клас се проведоха днес по повод 9 май-Ден на Европа. Елинпелиновците рецитираха стихове, посветени на обединена Европа. Те заеха и местата на учители в учебните часове по различни учебни предмети. Преподавателите имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа. Учениците бяха развълнувани, че техни връстници успяват да се справят с учебния процес. Те успяха да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.