Дискусия за опасностите на интернет

Днес гости на ОУ Елин Пелин бяха потребители на социални услуги и служители от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания-гр. Попово. Педагогическият съветник и училищният психолог разговаряха с децата на възраст между 6 и 18 години за опасностите, които крие Интернет пространството. Подрастващите се запознаха с основните рискове в онлайн среда, на които са изложени младите хора и начини за справяне с тях. Създаде се пространство, в което младежите да споделят своя опит, да задават значими за тях въпроси и да получат практични съвети за изграждане на умения за безопасно общуване в Интернет.