Дни на Еразъм в Бургас

Форум „Заедно винаги е по-весело“ се проведе в Бургас като част от инициативата „ Дните на Еразъм +“в Бургас. Събитието бе организирано от ГРЕ „Г. С. Раковски“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ОУ „Елин Пелин“ – бенефициенти на Програма „Еразъм+“. В рамките на форума трите училища представиха  резултатите и въздействието от реализацията на своите проекти.

На събитието в Морско казино – Бургас г-жа Пепа Запрянова – директор на ОУ „Елин Пелин“ представи целите, задачите, дейностите и очакваните резултати по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924  “Партньорство за интелигентен растеж” на стойност 26160 евро по програма „Еразъм+“. Проявата е част от партньорството между  учебните институции през последните три години в областта на чуждоезиковото обучение. Участие във форума взеха зам.-директори, учители, ученици, както и учители и ученици от партньорските училища от Белгия, Финландия и Франция, по проект на ГРЕ „Г. С. Раковски“, с тематика, касаеща културното наследство и изкуството на живота.

Събитието беше открито от г-жа Петя Петрова, началник на РУО Бургас. Г -жа Милена Андонова, директор на ППМГ  „Акад. Никола Обрешков“ -Бургас, представи също проектите, по които гимназията работи през настоящата учебна 2022-2023 година. Г-жа Радостина Георгиева, директор на ГРЕ „Г.С.Раковски“, благодари на участници и гости в изявата за усърдието и партньорството в различни дейности и проекти по програма „Еразъм“. Ученици от ОУ „Елин Пелин“ поздравиха публиката с народни танци и фолклорни песни, а Миа Николова и Алексей Рогачев, ученици на от ГРЕ „Г. С. Раковски“ и ППМГ „Акад. Никола Обрешков с латино танци.

В рамките на седмица ученици от различни европейски страни ще обменят опит за културното наследство и изкуството на живота по проект на Еразъм+, чийто домакин на мобилността е ГРЕ „Георги Стойков Раковски“-Бургас.