Добри практики по НП „Иновации в действие“ в 33 ОУ „Санкт Петербург“

Педагогически специалисти от ОУ „Елин Пелин“  бяха на посещение в 33 Основно  училище  „ Санкт Петербург“ – гр. София  на 09.05.2024 г. – 10.05.2024 г. по НП „Иновации в действие“ на МОН. Участници в дейностите по националната програма бяха директори, заместник-директори и учители от четири училища-партньори: 33 ОУ  „Санкт Петербург“ – София, ОУ „Елин Пелин“- Бургас, СУ „Христо Ботев“- с. Баните и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Смилян. В рамките на посещението те наблюдаваха добри практики към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Педагозите имаха възможност да се запознаят с дейностите и приложението на иновативния проект „Мъдростта на миналото-инвестиция в бъдещето“ в открити уроци  на различни теми –  „Традиции и съвремие в контекста на климатичните промени“ в 1. клас, „Първо и второ българско царство“- бинарен урок по математика, история и цивилизации в 5. и 6. клас,  „Бай Ганьо-между фолклора и литературата“ в 7. клас. На 10 май училищните екипи наблюдаваха добри практики на тема „Геометрични фигури-уча и играя“ в 1. и 2. клас, „Гергьовден -традиции и обичаи в кв. Горна баня“ в 3. клас, Български хора от различни фолклорни области“ в 7. клас.

Чрез бинарни уроци, проектно-базирано обучение, STEAM методи, учене чрез преживяване, учители и ученици показаха, че знанието е необятно и няма граници между различните учебни предмети, които взаимно се допълват и развиват социални, културни и когнитивни компетентности за езика, математиката, природата, историята, изкуството, културното и фолклорно наследство.

По време на мобилността учителите се запознаха с различни иновативните процеси в учебния процес, споделиха опит и работещи практики по отношение на обучението, организационни и административни въпроси в училищните институции.