ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

     За учебната 2023/2024 г. в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас ще се сформират 8 паралелки с изучаване на изобразително изкуство, хореография, испански език, руски език и френски език във факултативни учебни часове.

            Записването на бъдещите първокласници стартира от 05.06.2023 г. до 12.06.2023 г. включително от 8,30 ч. до 16,30 ч. – ЛИЧНО или на ИМЕЙЛ: elinpelin1klas@abv.bg

            ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В УЧИЛИЩЕ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЖЕЛАНАТА ПАРАЛЕЛКА.

ОСНОВНИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО ЗА ПРИЕМ В ДАДЕНА ПАРАЛЕЛКА Е ВРЕМЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕТЕТО В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНА БУРГАС.

Родителите на приетите деца в ОУ „Елин Пелин“ изтеглят от сайта на ОУ „Елин Пелин“ – www.elinpelin-burgas.comПрием 1 клас следните документи:

 • заявление за записване в 1 клас;
 • заявление за целодневна организация на учебния процес;
 • бланки за информация за Админпро и информация за родители, необходими за училищната база данни;
 • декларации за лични данни и информирано съгласие.

Записването на приетите деца ще се извършва от 05.06.2023 г. до 12.06.2023 г. след подаване на пълния комплект от документи, изтеглени от сайта на училището, както и:

 1. Копие от акта за раждане на детето.
 2. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.
 3. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете-сирак /полусирак/; дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК; дете-близнак; за многодетно семейство; за брат или сестра в училището – копие от акта от раждане на другото дете.
 1. Заявление за безплатно изучаване на Английски език в 1 клас по Програма на Община Бургас.

Всички документи се подават на място в канцеларията или сканирани по електронната поща: elinpelin1klas@abv.bg

 Документи за записване в 1. Клас

 1. Заявление за записване в 1. клас през учебната 2023-2024 година
 2. Заявление за целодневна организация на учебния процес
 3. Бланка за информация на базата данни в училище – Админпро.
 4. Бланка – информация „Характеристика на средата“.
 5. Декларация за информирано съгласие за предоставяне на лични данни.
 6. Декларация за информирано съгласие.
 7. Копие от Акт за раждане.
 8. Сканирано удостоверение за завършена подготвителна група или служебна бележка в ОДЗ, ЦДГ, училище.
 9. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете-сирак /полусирак/; дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК; дете-близнак; за многодетно семейство; за брат или сестра в училището – копие от акта от раждане на другото дете.
 10. Зaявление Английски 1 КЛАС 23-24