ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

 

     За учебната 2024/2025 г. в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас ще се сформират 7 паралелки с изучаване на изобразително изкуство, хореография, испански език, руски език и френски език във факултативни учебни часове.

            Записването на бъдещите първокласници стартира от 05.06.2024 г. до 12.06.2024 г. включително от 8,30 ч. до 16,30 ч. – ЛИЧНО или на email: elinpelin1klas@abv.bg

            ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В УЧИЛИЩЕ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЖЕЛАНАТА ПАРАЛЕЛКА.

ОСНОВНИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО ЗА ПРИЕМ В ДАДЕНА ПАРАЛЕЛКА Е ВРЕМЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕТЕТО В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНА БУРГАС.

Родителите на приетите деца в ОУ „Елин Пелин“ изтеглят от сайта на ОУ „Елин Пелин“ – www.elinpelin-burgas.comПрием 1 клас следните документи:

 • заявление за записване в 1 клас;
 • заявление за целодневна организация на учебния процес;
 • бланки за информация за НЕИСПУО и информация за родители, необходими за училищната база данни;
 • декларации за лични данни и информирано съгласие.

Записването на приетите деца ще се извършва от 05.06.2024 г. до 12.06.2024 г. след подаване на пълния комплект от документи, изтеглени от сайта на училището, както и:

 1. Копие от акта за раждане на детето.
 2. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.
 3. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете-сирак /полусирак/; дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК; дете-близнак; за многодетно семейство; за брат или сестра в училището – копие от акта от раждане на другото дете.
 1. Заявление за безплатно изучаване на Английски език в 1 клас по Програма на Община Бургас.

Всички документи се подават на място в канцеларията или сканирани по електронната поща: elinpelin1klas@abv.bg

 Документи за записване в 1. Клас може да свалите от тук.

 1. Заявление за записване в 1. клас през учебната 2024-2025 година
 2. Заявление за целодневна организация на учебния процес
 3. Бланка за информация на базата данни в училище – НЕИСПУО.
 4. Бланка – информация „Характеристика на средата“.
 5. Декларация за информирано съгласие за предоставяне на лични данни.
 6. Декларация за информирано съгласие.
 7. Зaявление Английски 1 КЛАС 2024-2025
 8. Копие от Акт за раждане.
 9. Сканирано удостоверение за завършена подготвителна група или служебна бележка в ОДЗ, ЦДГ, училище.
 10. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете-сирак /полусирак/; дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК; дете-близнак; за многодетно семейство; за брат или сестра в училището – копие от акта от раждане на другото дете.