Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

До родителите на учениците в І клас през учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители!
Списъците с разпределение на учениците по паралелки ще бъде изнесен на 4 юли 2019 г. (след приключване на второ класиране).