Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

До родителите на учениците от І клас за учебна 2018/2019 г.

Уважаеми родители,
 
Увудомяваме Ви, че разпределението на учениците от І клас  по паралелки  е обявено на І етаж в училището.
 
В съотвествие със ЗЗЛД не е допустимо обявяването на списъците в сайтата на училището, преди информираното съгласие на родителите.
 
Очаквайте съобщение за първата организационна родителска среща, както и препоръчителен списък  за най-необходимите материали за учениците.
Не забравяйте и поръчването на униформите, за да са готови за 15.09.
 
 
С уважение:
 
М. Димитрова
Директор