Европейска седмица на програмирането в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас

Европейска седмица на програмирането в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас

 

Дейности по Компютърно моделиране се проведоха в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас в Европейската седмица на програмирането. Децата от 3. и 4. клас се учиха да чертаят геометрични фигури със Scratch. Посветиха часове на разнообразни забавни игри в code.org. Часовете по блоково програмиране, игрите с Minekraft повиши уменията, осведомеността и мотивацията на учениците за работа в часовете по Компютърно моделиране.