Европейския ден на здравословното хранене

Европейския ден на здравословното хранене

Учениците от ОУ „Елин Пелин“ взеха активно участие в Европейския ден на здравословното хранене. Презентации, постери, табла бяха малка част от дейностите, с които децата показаха своите знания за здравословните храни.