Заедно можем всичко!

В седмицата на толерантността, учениците от 4 и 7 клас проведоха отборни игри, под ръководството на г- Кольо Георгиев, под наслов „Заедно можем всичко „. С устрем към единност и взаимност, с много смях и весело настроение момчетата и момичетата призоваха за търпимост и зачитане на различията, защото светът е шарен, но красив.