Замъци и танграми в час по „Занимания по интереси“

Замъци и танграми в час по „Занимания по интереси“

Учениците от 4 „г“ клас демонстрираха своите познания за геометричните фигури в Занимания по интереси с ръководител Светла Иванова. Te откриваха триъгълници, правоъгълници, квадрати, окръжности в пространството около нас   и в класната стая, в предмети и различни обекти. Четвъртокласниците показаха знания за намиране на обиколки, разпознаване на фигури, за комбинации от фигурални съчетания. Чрез самостоятелна работа децата решаваха задачи, чиито отговори обсъждаха с учителя.

Г-жа Светла Иванова приложи успешно екипната работа и проектната дейност в откриване и създаване на замъци от геометрични фигури, танграм. Учениците с въодушевление и ентусиазъм показаха своите компетентности в учебния час по проект „Занимания по интереси“, в който те  надграждат и усъвършенстват своите познания по учебната дисциплина.