Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

От 26.05.16 г. до 09.06.16 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. е записването на приетите първокласници на първо класиране в ОУ „Елин Пелин“Бургас.

При записване е необходимо да носите следните документи:

1.      Заявление за записване (по образец).

2.      Копие от акт за раждане на детето.

3.      Служебна бележка от ОДЗ, ЦДГ или училище, в което детето завършва подготвителна група. Оригиналът на удостоверението за завършена подготвителна група се представя до 15 юни 2016г.

4.      Документ за местоживеене (удостоверение за настоящ адрес от Община Бургас или представяне на лична карта за справка).

5.      Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; детесирак (полусирак); документ от ТЕЛК; детеблизнак; брат или сестра в училището.

6.      Декларация за целодневно обучение (при заявено желание на родителяпо образец).

 

7.      Попълнена информация, необходима за базата данни в училище (по образец).