Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Заповед за определяне на комисия за регистриране на заявления в електронната система за прием на ученици в първи клас 2017/2018